SEASON Season 1  
  ROOM(S) PERSONS

ALL 

  Double  
194.00 €

  Single  
135.00 €

  Triple   
276.00 €

  Double Ocean View  
223.00 €

  Single Ocean View  
150.00 €

  Triple (Ocean View)  
318.00 €

  Double Superior (Ocean View)  
236.00 €

  Single Superior (Ocean View)  
157.00 €

  Triple Superior (Ocean View)  
336.00 €